Na Kontaktoni

Email

Kërkesat e biznesit dhe PR Enquiries: conta[email protected]

Shënim: Kjo nuk është një mbështetje klient email adresa.

Adresa

Soccer Manager Ltd
Shorrock House,1 Faraday Court
Preston PR2 9NB
United Kingdom

Twitter

Facebook

Google Plus

Terms of Use | Kodi i Sjelljes | Privacy Policy | Harta e faqes | Për Ne | Na Kontaktoni

© 2005-2018 Soccer Manager Ltd. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Të gjitha markat janë pronë e pronarëve përkatës.